Kertas Soalan PT3 KBD 2019

Rentetan daripada perkongsian penulis berkaitan Kertas Soalan SPM KBD 2019, terdapat permintaan daripada sahabat-sahabat untuk Kertas Soalan PT3 KBD Tahun 2019. Alhamdulillah, ada sahabat yang telah mengirimkan emel soalan PT3 untuk perkongsian bagi mata pelajaran al-Syariah dan Usul al-Din. Jazahullah.

Untuk muat turun, sila klik link berikut:

  • 96 - Usul al-Din

  • 97 - al-Syariah

  • 98 - al-Lughah al-Arabiah al-Mu'asirah

  • Surat Siaran LP: Format Instrumen PT3 KBD Mulai 2017

  • Semoga bermanfaat.

    0 respon: