Modul Qatrul Imtiyaz Kedah 2016

Dikongsikan di sini Modul Qatrul Imtiyaz SPM 2016 khusus buat pelajar halus. Modul ini diterbitkan oleh Sektor Pendidikan Islam JPN Kedah Darul Aman. Kredit kepada seluruh panel penerbitan, barakallahu fikum. Soalan ini mengandungi beberapa bahagian seperti karangan, pemahaman, nahu, sarf, balaghah dan sebagainya, juga disertakan bersama Contoh Jawapan. Link asal Modul Qatrul Imtiyaz.

Lagi...

Percubaan Bahasa Arab SPM 2016 [Kelantan]

Soalan Bahasa Arab bagi Peperiksaan Percubaan SPM 2016 ini disediakan oleh Sektor Pendidikan Islam JPN Kelantan dengan kerjasama PEKDIS Cawangan Kelantan. Soalan ini merangkumi Kertas 1 dan Kertas 2, namun tiada Panduan Pemarkahan yang dikongsikan. Kredit kepada sumber asal.

Lagi...

Percubaan Bahasa Arab SPM 2016 [Sarawak]

Soalan Bahasa Arab bagi Peperiksaan Percubaan SPM 2016 ini disediakan oleh SMKA Tun Ahmad Zaidi, Kuching. Soalan ini merangkumi Kertas 1 dan Kertas 2, namun tiada Panduan Pemarkahan yang dikongsikan. Kredit kepada penyumbang asal.

Lagi...

Percubaan Bahasa Arab SPM 2016 [Selangor]

Soalan Bahasa Arab bagi Peperiksaan Percubaan SPM 2016 ini diselia oleh Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Soalan ini merangkumi Kertas 1 dan Kertas 2, namun tiada Panduan Pemarkahan yang dikongsikan. Kredit kepada penyumbang asal.

Lagi...

Percubaan Bahasa Arab SPM 2016 [Johor]

Soalan Bahasa Arab bagi Peperiksaan Percubaan SPM 2016 ini diselia oleh Unit Peperiksaan SMKA Segamat, Johor. Soalan ini merangkumi Kertas 1 dan Kertas 2, namun tiada Panduan Pemarkahan yang dikongsikan. Kredit kepada penyumbang asal.

Lagi...

Percubaan Bahasa Arab SPM 2016 [SBP]

Soalan Bahasa Arab SPM bagi Pentaksiran Diagnostik Akedemik Sekolah Berasrama Penuh 2016 ini diusahakan oleh Majlis Pengetua SBP (MPSBP). Soalan ini merangkumi Kertas 1 dan Kertas 2, juga disertakan bersama Panduan Pemarkahan. Kredit kepada penyumbang asal.

Lagi...

Percubaan Bahasa Arab SPM 2016 [Negeri 9]

Soalan bagi Program Peningkatan Akademik Tingkatan 5 2016 ini disediakan oleh Majlis Pengetua Sekolah Malaysia (MPSM) Negeri Sembilan. Soalan ini merangkumi Kertas 1 dan Kertas 2, juga disertakan bersama Panduan Pemarkahan. Kredit kepada penyumbang asal.

Lagi...

Percubaan Bahasa Arab SPM 2016 [Sabah]

Soalan Bahasa Arab Peperiksaan Percubaan SPM 2016 yang disediakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Soalan ini merangkumi Kertas 1 dan Kertas 2, juga disertakan bersama Panduan Pemarkahan. Kredit kepada penyumbang asal.

Lagi...