50 Permainan Bahasa Arab

al-Lu'bah al-Lughawiyyah atau Permainan Bahasa merupakan di antara elemen penting dalam mewujudkan didik hibur (fun learning) dalam sesuatu PdPc. Kekurangan idea sering kali menjadi benteng penghalang kepada guru-guru untuk mempelbagaikan permainan bahasa ini. Walaupun, kewujudan permainan digital atau gamifikasi dalam talian seperti Kahoot, Quizizz, Padlet dan sebagainya, permainan bahasa secara analog atau luar talian ini memberikan nilai sentimentalnya tersendiri. Lebih-lebih jika ia dibina bersama-sama dengan pelajar.

Lagi...