Panduan Guru

Penulis kongsikan di sini koleksi bahan berkaitan Bahasa Arab Sekolah Menengah yang dikutip daripada beberapa sumber. Sebahagian daripada koleksi ini juga telah disumbangkan oleh beberapa guru Bahasa Arab di seluruh Malaysia. Jazakallah atas perkongsian. Sekiranya terdapat sebarang bahan untuk dikongsikan, falyatafaddhal. Semoga bermanfaat.

SUKATAN PELAJARAN (SP) & HURAIAN SUKATAN PELAJARAN (HSP) KBSM

 • Sukatan Pelajaran KBSM Bahasa Arab Ting. 1 - 5 | Klik di sini
 • HSP KBSM Bahasa Arab Ting. 1 | Klik di sini digantikan dengan KSSM 2017
 • HSP KBSM Bahasa Arab Ting. 2 | Klik di sini digantikan dengan KSSM 2018
 • HSP KBSM Bahasa Arab Ting. 3 | Klik di sini digantikan dengan KSSM 2019
 • HSP KBSM Bahasa Arab Ting. 4 | Klik di sini digantikan dengan KSSM 2020
 • HSP KBSM Bahasa Arab Ting. 5 | Klik di sini digantikan dengan KSSM 2021

 • DOKUMEN STANDARD KURIKULUM & PENTAKSIRAN (DSKP) KSSM
  *Bahasa Arab untuk SMK Agama (SMKA) dan SMK Kelas Aliran Agama (KAA)
 • DSKP KSSM Bahasa Arab Ting. 1 | Klik di sini
 • DSKP KSSM Bahasa Arab Ting. 2 | Klik di sini
 • DSKP KSSM Bahasa Arab Ting. 3 | Klik di sini
 • DSKP KSSM Bahasa Arab Ting. 4 & 5 | Klik di sini mulai 2020

 • *Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Muasirah untuk Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)
 • DSKP al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah KSSM Ting. 1 | Klik di sini
 • DSK al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah (Khat al-Naskh) KDB Ting. 1 | Klik di sini
 • DSKP al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah KSSM Ting. 2 | Klik di sini
 • DSKP al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah KBD Ting. 3 | Klik di sini
 • DSKP al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah KBD Ting. 4 | Klik di sini
 • DSKP al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah KBD Ting. 5 | Klik di sini

 • *Al-Adab wa Al-Balaghah untuk Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) - Menengah Atas sahaja
 • DSKP al-Adab wa Al-Balaghah KBD Ting. 4 | Klik di sini
 • DSK al-Adab wa Al-Balaghah KBD Ting. 5 | Klik di sini

 • PANDUAN & MODUL PENGAJARAN
 • Modul JUJ Bahasa Arab 2012 | Klik di sini
 • Panduan Pelaksanaan Tahbibul Lughah KBSM 2007 | Klik di sini
 • Panduan Pelaksanaan Tahbib al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah KBD 2015 | Klik di sini
 • Modul PdP Bahasa Arab BPI 2015 | Klik di sini
 • Peta Pemikiran i-Think BPI 2015 | Klik di sini

 • FORMAT BAHARU PEPERIKSAAN PT3, SPM & STAM
 • Surat Siaran LP - Format Pentaksiran PT3 (KBD) mulai 2017 | Klik di sini
 • Surat Siaran LP - Format Pentaksiran PT3 (KSSM) mulai 2019 | Klik di sini
 • Surat Siaran LP - Format Instrumen SPM (KBD) mulai 2019 | Klik di sini
 • Surat Siaran LP - Format Instrumen STAM mulai 2020 | Klik di sini
 • Surat Siaran LP - Format Instrumen SPM (KSSM) mulai 2021 | Klik di sini
 • Lagi...