Tahun Bahasa Arab 2020 [Al-Arabiyyat 2020] KPM

Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil inisiatif untuk menjadikan tahun 2020 sebagai tahun bahasa Arab bagi sekolah-sekolah di bawah kawalannya. Majlis Pelancaran Tahun Bahasa Arab 2020 peringkat kebangsaan telah disempurnakan pada 20 Februari yang lalu di SMKA Putrajaya. Pelancaran serentak di seluruh SMKA dan SABK juga pada tarikh yang sama.

Lagi...

Kertas Soalan SPM KBD 2019

Kurikulum Bersepadu Dini telah bermula dengan Tingkatan 1 pada 2015, generasi sulung ini telah selesai menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun 2019. Segala teka teki berkaitan bentuk soalan telah pun terjawab. Di sini penulis kongsikan kelima-lima kertas ujian bertulis bagi mata pelajaran tersebut; al-Syariah, Usul al-Din, al-Lughah al-Arabiah al-Mu'asirah, al-Adab wa al-Balaghah dan Manahij al-Ulum al-Islamiah.

Lagi...