Perbezaan Ibnu dan Bin

nahu sarfDalam bahasa arab tidak dimulai pada ayat tertentu dengan tanda mati (الساكن) , dan tidak berhenti pada tanda berbaris (المتحرك). Oleh itu, kita perlu mengenali tajuk ini berada pada bab hamzah wasal (همزة الوصل) sebagai perbahasan.

Lagi...

Nudbah : Rintihan

nahu sarfNudbah juga merupakan sebahagian daripada an-Nida' kerana ia merupakan seruan bagi menyatakan perasaan sedih dan sakit. Ia boleh diterjemahkan sebagai merintih, meratapi atau mengeluh berdasarkan situasi yang berlaku.

Lagi...