Nudbah : Rintihan

nahu sarfNudbah juga merupakan sebahagian daripada an-Nida' kerana ia merupakan seruan bagi menyatakan perasaan sedih dan sakit. Ia boleh diterjemahkan sebagai merintih, meratapi atau mengeluh berdasarkan situasi yang berlaku.


النُّدْبَة

Kaedah :

1. Menambah huruf وَا di awal kalimah.

Contoh :

وَارأسِي
Sakitnya kepala aku.

2. Boleh juga ditambah huruf اه di akhir kalimah.

Contoh :

وَازَيْدَاه
wahai Zaid. (meratapi Zaid yang telah mati)

Cara I'rab :

وَاحَسْرَتَاه

وا : حرف ندبة مبني على السكون لا محل لها من الإعراب

حسرة : منادى مبنى على ضم منع من ظهوره فتحة المناسبة للألف

الألف : حرف زائد مبني على السكون لا محل لها من الإعراب

الهاء : هاء السكت مبني على السكون لا مجل لها من الإعراب

Wallahu a'lam.

Rujukan : atTatbiq anNahwi oleh Dr. Abduh arRaajihi