Format Instrumen Pentaksiran KBD SPM Mulai 2024

kbd semakanKurikulum baharu iaitu Kurikulum Bersepadu Dini Menengah Atas dan Tingkatan Enam Dini di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK), Sekolah Agama Negeri (SAN), Sekolah Agama Rakyat (SAR) dan sekolah swasta telah digunapakai di Tingkatan 4 mulai sesi akademik 2023/2024. Ini bermakna, calon-calon SPM 2024/2025 akan mula menduduki SPM dengan format baharu. Oleh itu, Lembaga Peperiksaan telah mengeluarkan Surat Siaran LP Bilangan 3 Tahun 2023 bagi menjelaskan format pentaksiran bagi 5 mata pelajaran berkaitan.

Lagi...