Format Instrumen Pentaksiran KBD SPM Mulai 2024

kbd semakanKurikulum baharu iaitu Kurikulum Bersepadu Dini Menengah Atas dan Tingkatan Enam Dini di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK), Sekolah Agama Negeri (SAN), Sekolah Agama Rakyat (SAR) dan sekolah swasta telah digunapakai di Tingkatan 4 mulai sesi akademik 2023/2024. Ini bermakna, calon-calon SPM 2024/2025 akan mula menduduki SPM dengan format baharu. Oleh itu, Lembaga Peperiksaan telah mengeluarkan Surat Siaran LP Bilangan 3 Tahun 2023 bagi menjelaskan format pentaksiran bagi 5 mata pelajaran berkaitan.

Untuk muat turun dokumen Format Pentaksiran tersebut, sila klik link berikut:

Format Pentaksiran SPM Mulai 2024

Mata Pelajaran
Muat Turun
  • 5401 Usul al-Din
  • 5402 al-Syariah
  • 5403 Al-Lughah al-Arabiah al-Muasirah
  • 5404 Manahij a-Ulum al-Islamiah
  • 5405 Al-Adab wa al-Balaghah

  • Sekiranya terdapat broken link, sila maklumkan kepada penulis. Semoga bermanfaat.

    0 respon: