[BBM] al-Uslub al-Khabary

Di sini penulis kongsikan satu bahan bantu mengajar (bbm) komponen Balaghah bagi Bahasa Arab Tingkatan 5 iaitu al-Uslub al-Khabary / الأسلوب الخبري atau di sini penulis terjemahkan sebagai Ayat Penyata. Tajuk ini agak mudah untuk dikuasai oleh para pelajar meskipun tidak memahami makna ayat yang diberikan.

Lagi...

Modul Imtiyaz Masalik al-Najah

Istimewa untuk untuk guru Bahasa Arab Menengah Atas, di sini dikongsikan CD Modul Imtiyaz Masalik al-Najah Bahasa Arab yang diterbitkan oleh Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah sebagai bahan bantu mengajar para asatizah bagi menambahbaik PdP Bahasa Arab. Jazakallah kepada Us. Ikhwan bin Zainuddin, Penolong Pengarah Bahasa Arab SPI JPN Kedah kerana memberi kebenaran bagi berkongsi modul ini.

Lagi...

[BBM] Jinas

Di sini penulis kongsikan satu bahan bantu mengajar (bbm) komponen Balaghah bagi Bahasa Arab Tingkatan 5 iaitu al-Jinas / الجناس atau di sini penulis terjemahkan sebagai Sejenis. Tajuk ini agak mudah untuk dikuasai oleh para pelajar meskipun tidak memahami makna ayat yang diberikan.

Lagi...