Matan al-Bina : Siri 8

Siri Memahami Matan al-Bina akan dihentikan sementara waktu. Insya Allah, kita teruskan Siri Memahami Matan al-Bina dengan Bab 8.Bab Kedua (2 of 3)
( No. 8 of 35, rujuk Jadual )

فعّل يُفعّل تفعيلا
Ini adalah wazan iaitu Acuan.


Mauzun yang ditunjukkan adalah sebagai hasil/contoh. Antaranya ;

- فرح : menggembirakan
- طوف : mengelilingi
- موت : mati
- غلق : menutup

Kalimah-kalimah di atas barisnya adalah sama dengan wazannya ketika madhi, mudhori' dan masdar (kata terbitan) kerana bagaimana acuan begitulah hasilnya.

Ciri-cirinya :

- Madhinya mempunyai EMPAT huruf.

- Berlaku penambahan huruf 'AIN di antara Fa dan 'Ain.


Peranan :

Kebiasaanya menunjukkan kepada BANYAK, sama ada ;

- Kata kerja dilakukan banyak kali.
- contoh : Zaid mengelilingi (banyak kali) Kaabah.

- Pembuat itu jumlahnya banyak.
- contoh : Banyak unta mati.

- Penyambut itu banyak jumlahnya.
- contoh : Zaid menutup banyak pintu.

Bersambung.. Wallahu A'lam.

Siri terdahulu : Pengenalan | Siri 1 | Siri 2 | Siri 3 | Siri 4 | Siri 5 | Siri 6 | Siri 7

Lagi...

Peranan Af'ala

Entri ini merupakan rentetan kepada artikel Matan al-Bina sebelum ini. Oleh kerana dalam kitab tersebut tidak menjelaskan peranan atau makna kepada wazan-wazan tambahan, maka ana asingkan penjelasannya.

Peranan dan makna wazan ini, dirujuk di dalam Kitab Syaz al-'Arf fi Fan as-Sarf.

Peranan dan makna ini hanya terdapat pada al-Mazid (yang ditambah) sahaja, samada Sulasi (Tiga) atau Ruba'i (Empat).

Ini disebabkan oleh kaedah yang menyebut ;


زيادة البناء تدل على زيادة المعنى
Pertambahan kepada wazan membawa kepada perubahan makna.


Antara makna dan peranan yang masyhur adalah :

1. التعدية
Iaitu menambahkan maf'ul bih (penyambut) kepada fe'el asal.

i - mengubah yang lazim kepada muta'addi 1 maf'ul.
cth asal (fe'el lazim) ;
كرم زيد
Zaid itu mulia.

cth ditambah (fe'el muta'addi)
أكرم زيد عمرا
Zaid memuliakan Umar.

ii - mengubah muta'addi 1 maf'ul kepada 2 maf'ul, dan sekiranya 2 maf'ul diubah menjadi 3 maf'ul dan seterusnya. (perbahasan ini agak rumit, cukup sekadar mengetahui sepintas lalu)

2. الدخول في الشيء زمانا كان أو مكانا
Iaitu menunjukkan masuk kepada suatu masa atau tempat.

cth :
أصبح زيد
Zaid berada pada waktu pagi.(masa)

أشأم زيد
Zaid memasuki Syam. (tempat)

Sebenarnya banyak lagi makna dan peranannya, ana rasa dua yang disebutkan adaah yang terpenting dan selalu digunakan. Wallahu A'lam.

Lagi...

Matan al-Bina : Siri 7

Imtihan kian hampir. Semakin getir. Insya Allah, kita teruskan Siri Memahami Matan al-Bina dengan Bab 7.Dan 12 Bab merupakan Tambahan Kepada 3 Huruf, ia terbahagi kepada 3 ;
Bahagian Pertama, 3 huruf dengan tambahan 1 huruf ( 3 + 1) dan mempunyai 3 Bab ;


Bab Pertama
( No. 7, rujuk Jadual )

أفعل يفعل إفعالا
Ini adalah wazan iaitu Acuan.


Mauzun yang ditunjukkan adalah sebagai hasil/contoh. Antaranya ;

- أكرم : memuliakan
- أصبح : berpagi-pagian
- أسمع : memperdengarkan
- أملأ : mengisi/memenuhkan

Kalimah-kalimah di atas barisnya adalah sama dengan wazannya ketika madhi, mudhori' dan masdar (kata terbitan) kerana bagaimana acuan begitulah hasilnya.

Ciri-cirinya :

- Madhinya mempunyai EMPAT huruf.

- Berlaku penambahan huruf ALIF di awalnya.


Peranan :

- Kebiasaanya menunjukkan kepada muta'addi.
- contoh : Zaid memuliakan Umar.

- Kadang-kadang menunjukkan kepada lazim.
- contoh : Zaid berpagi-pagian (berada pada waktu pagi).

Apa itu lazim ? Sila rujuk artikel lalu.

Bersambung.. Wallahu A'lam.

Siri terdahulu : Pengenalan | Siri 1 | Siri 2 | Siri 3 | Siri 4 | Siri 5 | Siri 6

Lagi...

Balad & Baldah

Apa beza 'baldah' dan 'balad'? Secara zahir 'baldah' muannas dan 'balad' muzakkar. Setuju ?

Pertama sekali, terima kasih kepada sahabat ana yang bertanya kerana memberi ilham untuk terhasilnya entri ini.

بلد و بلدة

Dua kalimah yang acapkali kita dengar.

Secara zahir, ya dan tepat apa yang disebutkan di atas.

Dalil ;
1. al-Baqarah : 126

2. Saba' : 15

Lihat kepada na'at/sifatnya.

Tetapi, BALDAH BUKANLAH MUANNAS KEPADA BALAD

Ini disebabkan makna dan penggunaannya yang berbeza.

البَلَدُ جنسُ المكان كالعراق والشام والبَلدةُ الجزءُ المخصصُ منه كالبصرة ودمَشق

Balad merupakan nama jenis kepada suatu tempat seperti Iraq dan Syam sedangkan baldah merupakan sebahagian daripadanya seperti Basrah dan Damsyiq.

[ Dipetik daripada Lisan al-Arab, Ibn Manzur ]

مكان محدود يستوطنه الناس
Balad : suatu tempat yang mempunyai sempadan, didiami manusia.

مدينة أو قرية
Baldah : bandar atau desa.

[ Dipetik daripada Mu'jam al-Arabi al-Asasi ]

Jadi, apabila kita menyebut atau merujuk kepada suatu negara, maka kita perlu menggunakan kalimah 'balad'.
cth ;
مصر بلد إسلامي عريق في تاريخه
Mesir negara Islam yang tulen sejarahnya.

TAMBAHAN :
- Jamak kepada balad adalah بلاد atau بلدان
- Semua nama negara, negeri dan tempat adalah MUANNAS.
- بليد tiada kaitan dengan balad atau baldah kerana ia bermaksud 'bodoh'.

Lagi...

Matan al-Bina : Siri 6

Jadual imtihan dah keluar. Bermulalah siri berhempas pulas siang malam. Doa sahabat-sahabat sekalian amat ana harapkan. Insya Allah, kita sambung Siri Memahami Matan al-Bina dengan Bab 6.Bab Keenam
( No. 6, rujuk Jadual )

فعِل يفعِل
Ini adalah wazan iaitu Acuan.

Bab Keenam ini merupakan bab terakhir bagi kategori Sulasi Mujarrad ( 3 huruf tanpa penambahan ), rujuk jadual.

Mauzun yang ditunjukkan adalah sebagai hasil/contoh. Antaranya ;

- حسب : menyangka/mengira
- وثق : mempercayai

Kalimah-kalimah di atas barisnya adalah sama dengan wazannya ketika madhi dan mudhori' kerana bagaimana acuan begitulah hasilnya.

Ciri-cirinya :

'Ain fi'il iaitu huruf 'ain pada wazan/acuan di atas mestilah ;

- berbaris kasrah ketika madhi.

- juga berbaris kasrah ketika mudhori'.


Peranan :

- Kadang-kadang menunjukkan kepada muta'addi.
- contoh : Zaid menyangka Umar itu mulia.

- Dan terkadang menunjukkan kepada lazim.
- contoh : Zaid mewarisi. (Rujuk nota kaki - 1)

Apa itu lazim ? Sila rujuk artikel lalu.

Nota kaki :

(1) Syeikh al-Hazimi berkata ; contoh yang tepat adalah, 'Zaid mempercayai Bakar'. Sedangkan kalimah 'mewarisi' itu muta'addi seperti 'Zaid mewarisi harta', maka 'harta' adalah penyambut dan contoh lain adalah 'Lelaki itu mewarisi daripada bapanya'.

Bersambung.. Wallahu A'lam.

Siri terdahulu : Pengenalan | Siri 1 | Siri 2 | Siri 3 | Siri 4 | Siri 5

Lagi...

Hukum Isim Yang Lima/Enam

Sebagai rentetan kepada tajuk 'Keenam' Itu Urusan Islam sebelum ini, maka di sini dijelaskan secara ringkas berkenaan dengan kelainannya.

Dah disebutkan sebelum ini, apa itu Isim Yang Lima dan Isim Yang Enam serta perbezaannya. Rujuk sini.

Di sini dinyatakan HUKUM ASLI dahulu sebelum melihat kelainan pada Isim Yang Lima/Enam :

Marfu' dengan Dhommah

Mansub dengan Fathah

Majrur dengan Kasrah


KELAINAN Isim Yang Lima/Enam :

1. Marfu' dengan WAU
cth ;

2. Mansub dengan ALIF
cth ;

3. Majrur dengan YA
cth ;


Contoh I'rab :

Ayat Pertama ;
Khabar marfu' bil wau liannahu min al-asma'i al-khamsah/as-sittah

Ayat Kedua ;
Maf'ul bihi mansub bil alif liannahu min al-asma'i al-khamsah/as-sittah

Ayat Ketiga ;
Mudhofun ilaihi majrur bil ya liannahu min al-asma'i al-khamsah/as-sittah

Wallahu A'lam.

Lagi...

Bukan 'Lihat' Sahaja!

Satu kalimah banyak maknanya. Mengikut situasi, konteks ayat dan kata hubung sendi yang disertakan bersama. Begitu juga dengan kalimah ini, sama-sama kita lihat, tapi bukan 'lihat' sahaja!

نَظَرَ

Kalimah ini kerapkali kita jumpa. Selalu sangat.
Biasanya terjemahan mudah, 'lihat'.
Ana dah sebut pada tajuk, bukan 'lihat' sahaja.
Ada lagi banyak makna.
Kebanyakan dari kita suka terjemah sebagai 'lihat'.
Kalau diterjemah dengan makna lain, dianggap seolah-olah memandai-mandai.
Letak makna sendiri.
Sebenarnya itulah orang yang pandai!
Pandai dengan ilmu, tapi ingat bukan pandai 'tembak'.

Kita lihat makna lain seperti yang disebutkan di dalam Mu'jam Asasi lil Tullab terbitan ALESCO dan di dalam Mu'jam al-Wajiz terbitan Akademi Bahasa Arab Kaherah.

1. نظر إلى
Sekiranya disertakan kata hubung sendi 'ila', maknanya MEMERHATI.
Contoh ayat ;

Makna : Tidakkah kamu memerhatikan unta bagaimana ia diciptakan.

2. نظر في
Sekiranya disertakan dengan 'fi', maknanya adalah MEMIKIRKAN.
Contoh ayat ;
نظر في القضية
Makna : Dia memikirkan kes itu.

3. نظر لـ
Sekiranya disertakan dengan 'li', maknanya adalah MENGASIHANI.
Contoh ayat ;
نظر لليتيمة
Makna : Dia mengasihani anak yatim itu.

4. نظر بين
Sekiranya disertakan dengan 'baina', maknanya adalah MEMBERI KATA PUTUS.
Contoh ayat ;
نظر بين الناس
Makna : Dia memberi kata putus kepada komunitinya.

5. نظر
Sekiranya didatangkan TANPA kata hubung, barulah maknanya LIHAT.
Contoh ayat ;
نظر البيت
Makna : Dia melihat rumah itu.

PERHATIAN : Apa yang didatangkan di sini bukanlah kaedah secara tepat, sebab bahasa adalah terlalu subjektif. Apa yang tertulis adalah makna secara kolektif berdasarkan kebiasaan.

Lagi...

Matan al-Bina : Siri 5

Imtihan 'ala al-abwab. Exam kian hampir. Doa sahabat-sahabat sekalian amat ana harapkan. Insya Allah, kita sambung Siri Memahami Matan al-Bina dengan Bab 5.Bab Kelima
( No. 5, rujuk Jadual )

فعُل يفعُل
Ini adalah wazan iaitu Acuan.

Mauzun yang ditunjukkan adalah sebagai hasil/contoh. Antaranya ;

- حسن : baik/elok
- كبر : membesar
- صعب : susah
- كرم : mulia

Kalimah-kalimah di atas barisnya adalah sama dengan wazannya ketika madhi dan mudhori' kerana bagaimana acuan begitulah hasilnya.

Ciri-cirinya :

'Ain fi'il iaitu huruf 'ain pada wazan/acuan di atas mestilah ;

- berbaris dhommah ketika madhi.

- juga berbaris dhommah ketika mudhori'.


Peranan :

- HANYA menunjukkan kepada lazim
- contoh : Zaid baik.

Apa itu lazim ? Sila rujuk artikel lalu.

Bersambung.. Wallahu A'lam.

Siri terdahulu : Pengenalan | Siri 1 | Siri 2 | Siri 3 | Siri 4

Lagi...

'Keenam' Itu Urusan Islam

Sekadar mengenali al-Asmaa' al-Khamsah dan al-Asmaa' as-Sittah. Insya Allah penjelasan akan dimuatkan kemudian. Di sini dititipkan artikel dari blog Saifulislam.com.

'KEENAM' ITU URUSAN ISLAM

“Habis, sebenarnya benda ni al-Asmaa’ al-Khamsah atau al-Asmaa’ al-Sittah?” saya menggaru kepala.

“Ulama berbeza pendapat dalam hal ini,” kata Fazdi.

“Dalam Fiqh sudah ada banyak khilaf, dalam Bahasa Arab pun sama juga ya?” saya bertanya.

“Tentulah. Ada Mazhab Kufah, ada Mazhab Basrah” jawab cikgu Bahasa Arab kami itu.

Petang itu kami berbual-bual di halaman masjid selepas Solat Asar. Angin petang bertiup sepoi-sepoi bahasa membawa aroma padang pasir yang mendamaikan. Kami masih di awal perjalanan pengajian di bumi Mu’tah. Siang tadi, kelas Bahasa Arab 101 terisi dengan perbincangan berkenaan dengan sekumpulan 5 Ism yang dihukumkan Marfu’ dengan huruf Wau menggantikan Dhammah.

Tetapi apa yang uniknya ialah, sebahagian ulama’ menamakan rangkaian Ism itu sebagai ISM YANG LIMA (al-Asmaa’ al-Khamsah) manakala sebahagian yang lain pula menamakannya sebagai ISM YANG ENAM (al-Asmaa’ al-Sittah).


“Kata Dr. Yusuf al-Qammaz, selain perkataan Ab, Akh, Ham, Fu dan Dzu, perkataan yang keenam itu digugurkan atas pelbagai sebab. Kalimah keenam iaitu Hanu dicicirkan kerana maksudnya agak mengaibkan. Ia bermaksud kemaluan. Anggota sulit orang perempuan, juga lelaki” saya cuba mengingati kembali apa yang diajar di kelas.

Itulah penerangan yang diberikan oleh pensyarah kami di kelas tadi. Disebabkan oleh makna dan kaedah penggunaannya di dalam Bahasa Arab, hingga timbul khilaf pada melakukan I’rab dengan Harakat atau Huruf, maka Ulama’ Nahu juga berselisih pendapat pada memasuk atau mengecualikannya. Al-Farra’ dan al-Zajjaaji menggugurkannya, manakala Sibaweih pula menyertakannya.

BERSOPAN MALU DI DALAM ILMU

Namun apa yang lekat di kepala saya adalah suasana adab dalam majlis ilmu apabila perkataan sedemikian rupa disebut secara berlapik. Malah dengan justifikasi Ulama Nahu, ada yang sampai menggugurkan perkataan itu kerana penggunaannya yang tidak begitu diperlukan di dalam ayat-ayat Bahasa Arab.

Itulah sifat malu.

Mencegah daripada menyebut perkataan yang merujuk kepada anggota sulit berulang-ulang kali di dalam pengajian, bukan atas faktor-faktor yang negatif jika dinegatifkan, malah juga untuk ‘menghormati’nya. Menghormati dalam erti kata tidak melucahkan atau menjadikannya bahan senda gurauan manusia yang rendah akal.

Diadaptasi dari ; Saifulislam.com

Lagi...

Isim Fe'el

Suatu tajuk yang agak asing, jarang dibincangkan. Tajuk ini bukan susah, kerana tiada kaedah rumit yang perlu difahami. Tetapi cukup sekadar dengan mengenali contoh-contohnya.

اسم الفعل


Definisi :
Suatu kata nama yang mengandungi makna kata kerja


Persoalan :

S : Kenapa tidak dinamakan isim sahaja?
J : Disebabkan makna kalimah tersebut tidak merujuk kepada suatu nama tetapi merujuk kepada suatu perbuatan dan ia juga mengandungi masa kerja ( yang lepas / sedang / akan datang ).

S : Kenapa tidak dinamakan fe'el sahaja?
J : Kerana kalimah ini tidak menerima sebarang tanda fe'el dan tidak terkesan dengan sebarang huruf.

Jenis-jenis :

Memandangkan kata kerja biasa terbahagi kepada 3, maka isim fe'el juga terbahagi juga kepada 3 :

1. Isim Fe'el Amr

Jenis ini adalah yang terbanyak dan masyhur dibandingkan dua jenis lagi.

Contoh :

i. آمين
Makna fe'el : استجب
Terjemahan : perkenankanlah

ii. حيّ
Makna fe'el : أقبِل
Terjemahan : Marilah

iii. هيّا
Makna fe'el : أسرِع
Terjemahan : Segeralah

iv. صَه
Makna fe'el : اسكُت
Terjemahan : Diamlah

v. هَلُمّ
Makna fe'el : اقترب
Terjemahan : Dekatilah

Firman Allah Taala [al-Ahzab, 18] :


2. Isim Fe'el Madhi

Jenis ini sedikit sahaja dibandingkan dengan jenis yang pertama.

Contoh ;

هَيهات
Makna fe'el : بعُد
Terjemahan : Menjauhi

Firman Allah Taala [al-Mukminun, 36] :


3. Isim Fe'el Mudhori'

Jenis ini adalah yang paling sedikit.

Contoh ;

أُفّ
Makna fe'el : أتضجّر
Terjemahan : Memberontak (enggan)

Firman Allah Taala :


Semoga dapat difahami. Wallahu A'lam.

Lagi...

Matan al-Bina : Siri 4

Maaf kerana tiada kemaskini lain sepanjang minggu lepas. Penulis kini dihambat kesibukan dalam fatrah imtihan yang kian hampir. Insya Allah, kita sambung Siri Memahami Matan al-Bina dengan Bab 4.Bab Keempat
( No. 4, rujuk Jadual )

فعِل يفعَل
Ini adalah wazan iaitu Acuan.

Mauzun yang ditunjukkan adalah sebagai hasil/contoh. Antaranya ;

- علم : tahu
- وجل : sakit
- جهل : jahil
- لعب : bermain

Kalimah-kalimah di atas barisnya adalah sama dengan wazannya ketika madhi dan mudhori' kerana bagaimana acuan begitulah hasilnya.

Ciri-cirinya :

'Ain fi'il iaitu huruf 'ain pada wazan/acuan di atas mestilah ;

- berbaris kasrah ketika madhi.

- juga berbaris fathah ketika mudhori'.


Peranan :

- Juga kebiasaanya menunjukkan kepada muta'addi
- contoh : Zaid telah mengetahui masalah itu.

- Kadang-kadang menunjukkan kepada lazim
- contoh : Zaid takut.

Apa itu muta'addi dan lazim ? Sila rujuk artikel lalu.

Bersambung.. Wallahu A'lam.

Siri terdahulu : Pengenalan | Siri 1 | Siri 2 | Siri 3

Lagi...