Hukum Isim Yang Lima/Enam

Sebagai rentetan kepada tajuk 'Keenam' Itu Urusan Islam sebelum ini, maka di sini dijelaskan secara ringkas berkenaan dengan kelainannya.

Dah disebutkan sebelum ini, apa itu Isim Yang Lima dan Isim Yang Enam serta perbezaannya. Rujuk sini.

Di sini dinyatakan HUKUM ASLI dahulu sebelum melihat kelainan pada Isim Yang Lima/Enam :

Marfu' dengan Dhommah

Mansub dengan Fathah

Majrur dengan Kasrah


KELAINAN Isim Yang Lima/Enam :

1. Marfu' dengan WAU
cth ;

2. Mansub dengan ALIF
cth ;

3. Majrur dengan YA
cth ;


Contoh I'rab :

Ayat Pertama ;
Khabar marfu' bil wau liannahu min al-asma'i al-khamsah/as-sittah

Ayat Kedua ;
Maf'ul bihi mansub bil alif liannahu min al-asma'i al-khamsah/as-sittah

Ayat Ketiga ;
Mudhofun ilaihi majrur bil ya liannahu min al-asma'i al-khamsah/as-sittah

Wallahu A'lam.

0 respon: