Tapak Analisis Item LAM, KBD & Bahasa Arab SPM

Analisis Item merupakan di antara perkara utama dalam menganalisis data berdasarkan skrip jawapan pelajar. Daripada analisis item ini, guru dapat mengenalpasti di bahagian manakah kelemahan utama sesorang pelajar, seterusnya dapat mencari solusi dan intervensi terbaik bagi merawat masalah tersebut. Bagi guru yang telah lama mengajar, mungkin telah ada analisis item sendiri yang dibuat berdasarkan pengalaman dan kehendak pentadbir masing-masing. Namun bagi guru yang masih bertatih dalam dunia pentaksiran ini, penulis sediakan tapak khas buat sahabat-sahabat guru KBD untuk diisi dengan mudah.

Lagi...

Bahan Bantu Belajar PdPR LAM & AwB

Sebagaimana sedia maklum, PdPR akan diteruskan lagi untuk tempoh 5 minggu akan datang (13 Jun - 15 Julai / 14 Jun - 16 Julai). Bahan-bahan bantu belajar perlu disediakan oleh guru-guru bagi memudahkan proses PdPR secara dalam talian ini. Penulis himpunkan semula, hantaran-hantaran tahun lepas yang boleh digunakan semula bagi membantu para sahabat sekalian.

Lagi...