Perumpamaan Songsang

Jom sama-sama kita bincangkan suatu sub tajuk perumpamaan, rentetan kepada tajuk Perumpamaan Tidak Langsung sebelum ini, iaitu التشبيه المقلوب atau di sini penulis terjemahkan sebagai Perumpamaan Songsang. Kebiasaannya, perumpamaan berlaku secara biasa dengan mengumpamakan sesuatu yang biasa dengan sesuatu yang lebih hebat dan nyata sifatnya.

Lagi...

Kisah 22 : Berani Sungguh Juha!

kisah juhaKisah Juha Siri 22, Juha telah diambil bekerja untuk membantu seorang saudagar. Namun, segala arahan yang diberikan kepadanya, semuanya diingkari dengan pelbagai helah. Tiada satu kerja pun yang dilakukannya. Ketahui bagaimana keadaan mereka setelah diserang seekor berung ketika berhenti berehat seketika.

Lagi...

Isnaad Majaaziy : Sandaran Berkias

Tajuk ini agak berat, namun untuk memenuhi permintaan seorang sahabat yang meminta untuk diberikan sedikit pencerahan, kita sama-sama telusuri denai-denai ilmu yang mengalir ini.

Lagi...

Perbezaan Ibnu dan Bin

nahu sarfDalam bahasa arab tidak dimulai pada ayat tertentu dengan tanda mati (الساكن) , dan tidak berhenti pada tanda berbaris (المتحرك). Oleh itu, kita perlu mengenali tajuk ini berada pada bab hamzah wasal (همزة الوصل) sebagai perbahasan.

Lagi...

Nudbah : Rintihan

nahu sarfNudbah juga merupakan sebahagian daripada an-Nida' kerana ia merupakan seruan bagi menyatakan perasaan sedih dan sakit. Ia boleh diterjemahkan sebagai merintih, meratapi atau mengeluh berdasarkan situasi yang berlaku.

Lagi...