Perumpamaan Songsang

Jom sama-sama kita bincangkan suatu sub tajuk perumpamaan, rentetan kepada tajuk Perumpamaan Tidak Langsung sebelum ini, iaitu التشبيه المقلوب atau di sini penulis terjemahkan sebagai Perumpamaan Songsang. Kebiasaannya, perumpamaan berlaku secara biasa dengan mengumpamakan sesuatu yang biasa dengan sesuatu yang lebih hebat dan nyata sifatnya.

Lagi...