PAK21 Quizizz dalam PdPc Bahasa Arab

Quizizz merupakan salah satu di antara apps yang popular dalam melaksanakan Pembelajaran Abad ke 21. Di sini penulis kongsikan link untuk para guru dan pelajar untuk dijadikan sebagai kerja rumah sempena cuti Tahun Baru Cina ini. Tajuk yang dipilih adalah Uslub Khabary dan Uslub Insyaie bagi Tingkatan 5 (Bahasa Arab) dan Tingkatan 4 (al-Adab wa al-Balaghah).

Untuk guru, klik di sini. Pastikan guru-guru mempunyai akaun Quizizz terlebih dahulu.
Untuk pelajar, klik di sini dengan menggunakan kod 596534.

Lagi...

Bengkel Penggubalan Format SMA Kedah

8 - 10 Februari 2018, telah berlangsungnya Bengkel Penggubalan Format Sijil Menengah Agama (SMA) Negeri Kedah bertempat di SP Inn Sungai Petani. Bengkel ini diurusetiakan oleh Bahagian Pendidikan, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah. Format baharu ini adalah selaras dengan penggunaan silibus baharu yang menggantikan kurikulum Azhari sebelum ini iaitu Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) di Tingkatan 4 semua Sekolah Agama Bantuan Kerajaan dan Sekolah Agama Rakyat.

Lagi...

PAK21 Plickers dalam PdPc Bahasa Arab

Banyak strategi dan tool Pembelajaran Abad ke 21 yang boleh diaplikasikan dalam PdPc Bahasa Arab, asalkan guru-guru berminat dan rajin untuk mencuba. Di sini penulis kongsikan idea PdPc menggunakan Plickers. Syarat utama adalah sambungan internet yang baik sewaktu menggunakan aplikasi ini agar sesi PdPc yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik.

Lagi...

Idea Nasyid untuk PdPc Tasreef Afaal Bahasa Arab

Tasreef Afaal merupakan salah satu tajuk Qawaid Arabiah bagi silibus mata pelajaran al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah aliran KBD untuk Tingkatan 3. Walaupun begitu, Tasreef Afaal ini merupakan satu keperluan yang mesti dikuasai oleh semua pelajar yang mempelajari Bahasa Arab tanpa mengira tingkatan atau peringkat umur.

Lagi...

Istilah berkaitan PdPc Bahasa Arab

Kadang-kadang terdapat beberapa istilah baharu dalam bidang pendidikan yang sukar untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di sini penulis kongsikan sebahagian istilah berkaitan PdPc, penulisan RPH dan strategi yang digunakan secara meluas di dalam bahasa Arab.

Lagi...

15 Contoh RPH PdPc al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah

Penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) merupakan di antara tugas-tugas utama seorang guru. Di sini penulis kongsikan 15 contoh RPH bagi mata pelajaran al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah (LAM) aliran KBD Tingkatan 1 ang merangkumi semua elemen pengajaran; Istima wa Kalam, Kitabah dan Qiraah. Contoh RPH ini juga sesuai untuk Tingkatan 2 kerana standard kandungannya tidak jauh berbeza. Ia juga boleh disesuaikan dengan mata pelajaran Bahasa Arab aliran perdana.

Lagi...

PAK21 Gallery Walk dalam PdPc Bahasa Arab

Pembelajaran Abad ke 21 (PAK21) merupakan di antara elemen penting yang perlu diterapkan di dalam PdP Bahasa Arab. Ini boleh membantu para pelajar untuk terus mengikuti sesi PdP dengan lebih baik dan bersemangat.

Lagi...