Modul Cuti Sekolah LAM Ting 2

Dikongsikan di sini Modul Cuti Sekolah Akhir Tahun 2017 bagi mata pelajaran al-Lughah al-Arabiyah al-Mu'asirah Tingkatan 2. Inisiatif daripada Sektor Pendidikan Islam JPN Kedah. Kredit kepada seluruh panel penerbitan, barakallahu fikum. Untuk muat turun, sila klik link berikut :

Klik di sini.

Lagi...

Percubaan Bahasa Arab SPM 2017 [Koleksi]

Di sini dihimpunkan semua koleksi Soalan Bahasa Arab bagi Peperiksaan Percubaan SPM bagi tahun 2017 daripada beberapa negeri. Koleksi soalan ini merangkumi Kertas 1 dan Kertas 2, sebahagiannya terdapat Panduan Pemarkahan dan sebahagiannya tidak dikongsikan. Kredit kepada uploader/sumber asal.

Lagi...

Kit Intervensi Bahasa Arab PT3 2017 [Kelantan]

Dikongsikan di sini Kit Intervensi Bahasa Arab PT3 2017 yang diterbitkan oleh Sektor Pendidikan Islam JPN Kelantan. Kredit kepada seluruh panel penerbitan, barakallahu fikum. Disertakan bersama Panduan Pemarkahan. Link asal Kit Intervensi Kecemerlangan.

Lagi...

Kit Intervensi Bahasa Arab SPM 2017 [Kelantan]

Dikongsikan di sini Kit Intervensi Bahasa Arab SPM 2017 yang diterbitkan oleh Sektor Pendidikan Islam JPN Kelantan. Kredit kepada seluruh panel penerbitan, barakallahu fikum. Soalan ini hanya mengandungi Kertas 1 sahaja, juga disertakan bersama Panduan Pemarkahan. Link asal Kit Intervensi Kecemerlangan.

Lagi...

[Iklan] Modul Bahasa Arab SPM Masalik al-Najah 2017

Untuk tempahan, sila hubungi menerusi whatsapp di sini.

Lagi...

Pengenalan Al-Adab wa Al-Balaghah KBD

Pengenalan mata pelajaran Al-Adab wa Al-Balaghah di Tingkatan 4 dan 5 Sekolah Agama Bantuan Kerajaan adalah bermatlamatkan untuk meningkatkan kemahiran serta merealisasikan keupayaan penguasaan bahasa dalam kalangan murid-murid menerusi gaya bahasa Arab yang pelbagai serta mampu berinteraksi dengan teks-teks Arab daripada pelbagai sumber dan menyingkap rahsia teks tersebut seterusnya menghayati keindahannya dan memahami budaya masyarakat Arab juga menyerapi nilai-nilai mulia di dalam jiwa.

Lagi...

Pengenalan Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Muasirah KBD

Kurikulum Bersepadu Dini al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) digubal bertujuan mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Dalam usaha melahirkan ilmuan Islam dan pelapis generasi ulama pada masa akan datang, kurikulum ini dibina berasaskan kemahiran berbahasa dan ilmu bahasa Arab. Perkara ini akan dapat meningkatkan kecekapan dalam interaksi sosial murid serta boleh mengakses maklumat tambahan kepada pengetahuan yang diperlukan.

Lagi...