PAK21 Gallery Walk dalam PdPc Bahasa Arab

Pembelajaran Abad ke 21 (PAK21) merupakan di antara elemen penting yang perlu diterapkan di dalam PdP Bahasa Arab. Ini boleh membantu para pelajar untuk terus mengikuti sesi PdP dengan lebih baik dan bersemangat.

Lagi...

FTL Sijillu al-Qusasat (Buku Skrap) dalam PdPc Bahasa Arab

Di antara seni penyampaian bahasa atau Funun Taqdim al-Lughah (FTL) adalah penyediaan Sijillu al-Qusasat atau Buku Skrap. Penyediaan buku skrap ini boleh dilakukan secara berkumpulan atau individu. Di sini penulis kongsikan, penyediaan Sijillu al-Qusasat bagi mata pelajaran al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah Tingkatan 3. Tajuk yang dipilih adalah al-A'yad fi Maliziya (Perayaan-perayaan di Malaysia). Tugasan ini dilakukan secara berkumpulan (5 atau 6 orang).

Lagi...

FTL Ilqa al-Anasyid (Nyanyian) dalam PdPc Bahasa Arab

Funun Taqdim al-Lughah atau FTL merupakan di antara elemen yang ditekankan dalam PdPc Bahasa Arab dan al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah. Kebanyakan guru mempunyai keinginan yang tinggi untuk melaksanakannya. Namun, akibat kekangan tugas dan masa yang kurang mengizinkan menyebabkan FTL ini jarang dapat dilaksanakan. Penulis akan cuba berkongsi RPH dan contoh video PdPc yang berkaitan untuk dipraktikkan bersama, in-sya Allah. Sebarang cadangan penambahbaikan amatlah dialu-alukan demi kebaikan bersama.

Lagi...

Dokumen Panduan Mata Pelajaran Manahij al-Ulum al-Islamiyah KBD

Pengenalan mata pelajaran Manahij al-Ulum al-Islamiyah di Tingkatan 4 dan 5 Sekolah Agama Bantuan Kerajaan adalah bermatlamatkan untuk melahirkan individu Muslim yang alim, beriman, bertaqwa, soleh dan berbudi pekerti yang mempunyai kompetensi yang jitu dan memiliki kemahiran yang koheren dalam mengeluarkan keputusan yang sahih dalam kehidupan seharian berdasarkan kewarasan akal dan berpandukan al-Quran dan al-Sunnah.

Lagi...

Dokumen Panduan Mata Pelajaran Usul al-Din KBD

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Usul al-Din adalah mata pelajaran elektif yang dilaksanakan di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) di seluruh Malaysia. KSSM Usul al-Din digubal bagi memenuhi keperluan untuk membina akidah yang kukuh dan membentuk peribadi muslim yang memahami, mengamalkan dan menghayati Islam secara menyeluruh.

Lagi...

Dokumen Panduan Mata Pelajaran al-Syariah (KBD)

Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) bagi sekolah yang menggunakan Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) mata pelajaran al-Syariah di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) digubal untuk memenuhi keperluan membina dan membentuk peribadi muslim yang memahami, mengamalkan dan menghayati Islam secara menyeluruh.

Lagi...

Modul Cuti Sekolah LAM Ting 2

Dikongsikan di sini Modul Cuti Sekolah Akhir Tahun 2017 bagi mata pelajaran al-Lughah al-Arabiyah al-Mu'asirah Tingkatan 2. Inisiatif daripada Sektor Pendidikan Islam JPN Kedah. Kredit kepada seluruh panel penerbitan, barakallahu fikum. Untuk muat turun, sila klik link berikut :

Klik di sini.

Lagi...