Modul Qatrul Imtiyaz Kedah 2016

Dikongsikan di sini Modul Qatrul Imtiyaz SPM 2016 khusus buat pelajar galus. Modul ini diterbitkan oleh Sektor Pendidikan Islam JPN Kedah Darul Aman. Kredit kepada seluruh panel penerbitan, barakallahu fikum. Soalan ini mengandungi beberapa bahagian seperti karangan, pemahaman, nahu, sarf, balaghah dan sebagainya, juga disertakan bersama Contoh Jawapan. Link asal Modul Qatrul Imtiyaz.

Lagi...

50 Penanda Wacana

Koleksi 50 Penanda Wacana yang boleh digunakan oleh semua pencinta bahasa Arab terutamanya pelajar-pelajar. Penanda wacana ini digunakan bagi mengindahkan gaya bahasa dalam penulisan Insyak serta membantu menambahkan jumlah perkataan agar menepati kehendak soalan.

Lagi...

Kit Intervensi Kecemerlangan SPM 2016

Dikongsikan di sini Kit Intervensi Kecemerlangan SPM 2016 yang diterbitkan oleh Pertubuhan Kegiatan Dakwah Sekolah-sekolah (PEKDIS) Cawangan Kelantan. Kredit kepada seluruh panel penerbitan, barakallahu fikum. Soalan ini mengandungi 2 set yang merangkumi Kertas 1 dan Kertas 2, juga disertakan bersama Panduan Pemarkahan. Link asal Kit Intervensi Kecemerlangan.

Lagi...

[BBM] al-Uslub al-Insyai

Di sini penulis kongsikan satu lagi bahan bantu mengajar (BBM) komponen Balaghah bagi Bahasa Arab Tingkatan 5. BBM ini telah menggunakan Peta Pemikiran (i-think) dan turut disertakan dengan contoh-contoh soalan SPM sebenar dan beberapa soalan percubaan negeri tertentu. Tajuk pada kali ini ialah al-Uslub al-Insya-i / الأسلوب الإنشائي atau di sini penulis terjemahkan sebagai Ayat Bukan Penyata.

Lagi...

[BBM] al-Uslub al-Khabary

Di sini penulis kongsikan satu bahan bantu mengajar (bbm) komponen Balaghah bagi Bahasa Arab Tingkatan 5 iaitu al-Uslub al-Khabary / الأسلوب الخبري atau di sini penulis terjemahkan sebagai Ayat Penyata. Tajuk ini agak mudah untuk dikuasai oleh para pelajar meskipun tidak memahami makna ayat yang diberikan.

Lagi...