15 Contoh RPH PdPc al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah

Penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) merupakan di antara tugas-tugas utama seorang guru. Di sini penulis kongsikan 15 contoh RPH bagi mata pelajaran al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah (LAM) aliran KBD Tingkatan 1 ang merangkumi semua elemen pengajaran; Istima wa Kalam, Kitabah dan Qiraah. Contoh RPH ini juga sesuai untuk Tingkatan 2 kerana standard kandungannya tidak jauh berbeza. Ia juga boleh disesuaikan dengan mata pelajaran Bahasa Arab aliran perdana.

Sebahagian contoh RPH berkenaan:


Klik di sini untuk memuat turun contoh RPH berkenaan.

Semoga bermanfaat.