FTL Ilqa al-Anasyid (Nyanyian) dalam PdPc Bahasa Arab

Funun Taqdim al-Lughah atau FTL merupakan di antara elemen yang ditekankan dalam PdPc Bahasa Arab dan al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah. Kebanyakan guru mempunyai keinginan yang tinggi untuk melaksanakannya. Namun, akibat kekangan tugas dan masa yang kurang mengizinkan menyebabkan FTL ini jarang dapat dilaksanakan. Penulis akan cuba berkongsi RPH dan contoh video PdPc yang berkaitan untuk dipraktikkan bersama, in-sya Allah. Sebarang cadangan penambahbaikan amatlah dialu-alukan demi kebaikan bersama.

Contoh RPH untuk PdPc yang menggunakan strategi nasyid/nyanyian. Di sini penulis kongsikan RPH bagi mata pelajaran al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah Tingkatan 3.

Untuk imej yang lebih jelas, klik sini

Di antara bahan bantu mengajar yang perlu disediakan adalah :
  • Komputer riba
  • Speaker
  • Projector
  • Klip video
  • Lirik nasyid

  • RPH yang dikongsikan di atas adalah sebagaimana yang dipersetujui oleh pihak pentadbir di sekolah saya, namun banyak lagi item-item lain yang boleh dimasukkan di dalam RPH. Apa yang penting adalah, RPH mestilah menepati kehendak SPI Bil.3 Tahun 1999.

    Berikut merupakan sebahagian PdPc yang sempat penulis rakamkan :

    Sebarang cadangan amatlah dialu-alukan. Semoga bermanfaat.