Buku Teks Digital KSSM PIBA & KBD

Buku Teks versi digital dalam bentuk format pdf ini, telah penulis kumpulkan daripada beberapa sumber. Ia amat memudahkan para guru dalam melaksanakan aktiviti PdPc yang tidak hanya tertumpu kepada buku teks bercetak semata-mata.

Buku teks bagi mata pelajaran KSSM Pendidikan Islam dan Bahasa Arab sehingga setakat hari ini, versi digital ini hanya melibatkan menengah rendah sahaja, namun buku teks Bahasa Arab Tingkatan 1 belum diperolehi.

Untuk memuat turun, sila klik https://bit.ly/BukuTeksPIBA

Manakala buku teks bagi mata pelajaran Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) sehingga setakat hari ini, versi digital ini hanya melibatkan menengah atas sahaja, namun buku teks Al-Syariah Tingkatan 5 belum diperolehi.
Untuk memuat turun, sila klik https://bit.ly/BukuTeksKBD

Insya Allah, buku-buku ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Kredit kepada sumber utama https://gg.gg/bukuteksdigital