Koleksi Quizizz LAM Ting 4 (Kegunaan Guru dan Pelajar)

Seperti sedia maklum, PKP dilanjutkan lagi sehingga 14 April. Penulis mengambil inisiatif untuk menyediakan soalan-soalan latih tubi bagi mata pelajaran al-Lughah al-Arabiah al-Muasirah, koleksi seterusnya adalah untuk Tingkatan 4. Koleksi ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa.

LAM Tingkatan 4

Tajuk Menu Author
al-Musytaqqot Khas Pelajar Us. Fahmi
al-Masdar Khas Pelajar Us. Fahmi
al-Jumlah Fe'liyyah Khas Pelajar Us. Fahmi
al-Jumlah al-Fe'liyyah & al-Ismiyyah Klik Sini Us. Redzuan
al-Fe'el al-Lazim & al-Muta'addy Klik Sini Us. Redzuan
al-Fa'el Klik Sini Us. Redzuan
al-Maf'ul Bih Klik Sini Us. Redzuan
Naeb al-Fa'el Klik Sini Us. Firdaus
Fael, Maf-ul Bihi dan Naib Fael Klik Sini Admin
al-Mubtada' Klik Sini Us. Redzuan
al-Khabar wa Anwa'uhu Klik Sini Us. Redzuan
Inna wa Akhawatuha Klik Sini Admin
Kana wa Akhawatuha Klik Sini Us. Redzuan
al-Idhofah Klik Sini Us. Redzuan
al-Na'tu Klik Sini Us. Redzuan
al-Ism al-Mausul Klik Sini Us. Firdaus
al-Arqom wa al-A'dad (1000-9999) Klik Sini Admin


Panduan Quizizz untuk Guru (Assign Home Work)
Guru boleh menggunakan soalan ini untuk dijadikan sebagai kerja rumah kepada pelajar atau Assign HW dan pencapaian pelajar berada dalam rekod guru. Pastikan guru-guru perlu sign up akaun Quizizz terlebih dahulu. Rujuk video di bawah:

Panduan Quizizz untuk Pelajar
Pelajar boleh memilih menu 'Practice' bagi memainkannya secara individu secara berulang kali dan markah yang diperoleh tidak direkodkan. Ini merupakan bentuk latih tubi kendiri atau mastery learning. Rujuk video di bawah:

Sekiranya terdapat broken link, sila maklumkan kepada penulis. Jazakallah kepada semua author kuiz ini dan kredit kepada mereka adalah selayaknya. Semoga bermanfaat.

0 respon: