Panduan Guru

Penulis kongsikan di sini koleksi bahan berkaitan Bahasa Arab Sekolah Menengah yang dikutip daripada beberapa sumber. Sebahagian daripada koleksi ini juga telah disumbangkan oleh beberapa guru Bahasa Arab di seluruh Malaysia. Jazakallah atas perkongsian. Sekiranya terdapat sebarang bahan untuk dikongsikan, falyatafaddhal. Semoga bermanfaat.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM & PENTAKSIRAN (DSKP) KSSM

- DSKP KSSM Bahasa Arab Ting. 1 | Klik di sini mulai 2017

SUKATAN PELAJARAN (SP) & HURAIAN SUKATAN PELAJARAN (HSP) KBSM

- Sukatan Pelajaran KBSM Bahasa Arab Ting. 1 - 5 | Klik di sini

- HSP KBSM Bahasa Arab Ting. 1 | Klik di sini digantikan dengan KSSM 2017

- HSP KBSM Bahasa Arab Ting. 2 | Klik di sini

- HSP KBSM Bahasa Arab Ting. 3 | Klik di sini

- HSP KBSM Bahasa Arab Ting. 4 | Klik di sini

- HSP KBSM Bahasa Arab Ting. 5 | Klik di sini

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID (PPPM) & DOKUMEN STANDARD KURIKULUM (DSK)

- PPPM KBSM Bahasa Arab Ting. 1 | Klik di sini

- PPPM KBSM Bahasa Arab Ting. 2 | Klik di sini

- PPPM KBSM Bahasa Arab Ting. 3 | Klik di sini

- DSK al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah KDB Ting. 1 | Klik di sini

- DSK al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah (Khat al-Naskh) KDB Ting. 1 | Klik di sini

- DSK al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah KDB Ting. 2 | Klik di sini

- DSK al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah KDB Ting. 3 | Klik di sini

PANDUAN & MODUL PENGAJARAN

- Modul JUJ Bahasa Arab 2012 | Klik di sini

- Panduan Pelaksanaan Tahbibul Lughah KBSM 2007 | Klik di sini

- Panduan Pelakasaan Tahbib al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah KBD 2015 | Klik di sini

- Modul PdP Bahasa Arab BPI 2015 | Klik di sini

- Peta Pemikiran i-Think BPI 2015 | Klik di sini

KURIKULUM BERSEPADU DINI PT3

- Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan dan Format Pentaksiran PT3 2017| Klik di sini

- Contoh Instrumen al-Syariah | Klik di sini

- Contoh Instrumen Usul al-Din | Klik di sini

- Contoh Instrumen LAM (Bertulis) | Klik di sini

- Contoh Instrumen LAM (Lisan) | Klik di sini

Lagi...