"Ahlan wa Sahlan wa Marhaban"

Ungkapan yang sering diucapkan, selalu diterima, kerap didengari. Cuma pernah tak terfikir kenapa Ahlan (dgn fathatain), bukan Ahlun atau Ahlin ?

أهلاً وسهلاً ومرحباً


Ungkapan ini merupakan ungkapan klasik yg telah wujud dalam masyarakat Arab jahiliah lagi. Diungkapkan sebagai kata-kata aluan (tarhib) dan doa kepada si pendengar.

Sebenarnya terdapat beberapa pendapat berkenaan kenapa ungkapan ini datang dalam bentuk nasob (fathatain).

Pendapat Pertama :

al-Askariy menyatakan makna ungkapan tersebut adalah 'Ataita Ahlan ka Ahlika ' iaitu kamu mendatangi saudara seperti saudaramu sendiri. Ini bermakna, kedudukan Ahlan adalah maf'ul bihi.

Pendapat Kedua :

al-Farra' pula memberikan maknanya sebagai doa 'Rahhaba bika Allahu Marhaban wa Ahallaka Ahlan ' iaitu moga Allah meraikan kamu dengan keraian, dan ini bermakna kedudukan i'rabnya adalah maf'ul mutlak.

Pendapat Ketiga :

al-Astarabazi pula berkata, makna ungkapan tersebut 'Ataita Ahlan la Ajanib ' iaitu kamu datang sebagai saudara kami bukan orang asing. Kedudukannya adalah hal.

** Mana-mana i'rab di atas boleh digunapakai, cuma alasan dan taqdir kalam mestilah sepadan dengan i'rabnya.

Rujukan : al-Mu'jam fi al-Asalib al-Islamiah wa al-Arabiah.

0 respon: