I'rab Taqdiri ( Isim )

nahu sarfApabila kita mengi'rab sesuatu kalimah, di hujung i'rab tersebut kebiasaannya disebut dengan baris dhommah/fathah/kasrah ZAHIRAH fi akhiri. Tetapi, kali ini kita cuba memahami i'rab dengan baris MUQADDARAH pada isim.

Terdapat 3 keadaan sahaja pada isim iaitu :

1. Isim Maqsur Rujuk sini

Dii'rab dengan baris dhommah/fathah/kasrah MUQADDARAH, dengan alasan ta'azzur iaitu tidak mampu menerima baris.2. Isim Manqus Rujuk sini

Dii'rab dengan baris dhommah/kasrah MUQADDARAH, dengan alasan thiqal iaitu berat untuk dituturkan.

جاء القاضي
سلمت على المحامي


Bagaimanapun untuk baris fathah dii'rab seperti biasa ( zahirah ).


3. Isim yang bersambung dengan Ya Mutakallim.

Dii'rab dengan baris dhommah/fathah/kasrah MUQADDARAH, dengan alasan munasabah iaitu untuk disesuaikan dengan huruf ya, munasabahnya adalah baris kasrah.


Wallahu A'lam.

Panduan :

0 respon: