Tasyjiir - Kitab Matan Bina' wal Asasi

sumber luar"Ini adalah tasyjiir (gambar rajah pokok) 35 bab dari Kitab Matan Bina' wal Asasi didalam mempelajari ilmu Shorof.

Bagi sesiapa menghendakinya akan tasyjiir ini , maka al-faqir membenarkan ia mengambilnya agar dipermudahkan didalam memahaminya. al-Faqir telah pun menyediakan dua gambaran rajah yang berwarna dan hitam putih."Klik pada gambar untuk membesarkanSumber : Jejak Nahwu & Shorof

0 respon: