Perumpamaan - Bhgn 2

Sebagai lanjutan kepada Perumpamaan yang lalu, di sini dipanjangkan lagi perbincangan tentang jenis-jenis tasybih berdasarkan kepada kewujudan dan ketiadaan arkan tasybih. Seperti yang disebutkan lalu, terdapat empat aspek yang membentuk arkan tasybih.

Namun, bukan semua aspek akan dikekalkan setiap masa. Daripada empat aspek ini, hanya DUA sahaja yang WAJIB ada untuk mengekalkan maksud tasybih.

Dua aspek WAJIB tersebut :
مُشَبَّه
مُشَبَّه بِه

Ini bermakna, dua aspek lagi hanyalah PILIHAN, boleh dinyatakan dan dibuang ;
1. أَداةُ التشبيه : perantara
2. وَجْهُ الشِّبْه : persamaan

Dinyatakan dan dibuangnya aspek PILIHAN ini dalam ayat akan dibincangkan lanjut dan diberikan nama khusus setiapnya ;

SituasiJenis Tasybih
ADAnya Adaat at-Tasybihالتَّشْبِيه المُرْسَل
TIADAnya Adaat at-Tasybihالتَّشْبِيه المُؤَكَّد
ADAnya Wajhu Syibhiالتَّشْبِيه المُفَصَّل
TIADAnya Wajhu Syibhiالتَّشْبِيه المُجْمَل
TIADA kedua-duanya;
Adaat at-Tasybih dan Wajhu Syibhi
التَّشْبِيه البَلِيغ

Sebagai contoh ;

AlasanJenis TasybihContoh Ayat
ADAnya Adaat at-Tasybih
ADAnya Wajhu Syibhi
التَّشْبِيه المُرْسَل المُفَصَّلمحمدٌ كَالبدرِ ضياءً
ADAnya Adaat at-Tasybih
TIADAnya Wajhu Syibhi
التَّشْبِيه المُرْسَل المُجْمَلمحمد كالبدر
TIADAnya Adaat at-Tasybih
ADAnya Wajhu Syibhi
التَّشْبِيه المُؤَكَّد المُفَصَّلمحمد بدر ضياء
TIADAnya Adaat at-Tasybih
TIADAnya Wajhu Syibhi
التَّشْبِيه البَلِيغ /
التَّشْبِيه المُؤَكَّد المُجْمَل
محمد بدر

Terjemahan mudah contoh di atas ;

1. Muhammad bersinar bak purnama

2. Muhammad bak purnama

3. Muhammad purnama bersinar

4. Muhammadlah purnama

Sekiranya keliru di antara adaat at-tasybih dan wajhu syibhi, rujuk sini. Wallahu a'lam

0 respon: