Matan al-Bina : Siri 2

Insya Allah, kita sambung Siri Memahami Matan al-Bina dengan Bab 2. Semoga kita dikurniakan kefahaman oleh Allah s.w.t.Bab Kedua
( No. 2, rujuk Jadual )

فعَل يفعِل
Ini adalah wazan iaitu Acuan.

Mauzun yang ditunjukkan adalah sebagai hasil/contoh. Antaranya ;

- ضرب : pukul
- جلس : duduk
- غفر : ampun
- كسر : pecah
- رجع : pulang

Kalimah-kalimah di atas barisnya adalah sama dengan wazannya ketika madhi dan mudhori' kerana bagaimana acuan begitulah hasilnya.

Ciri-cirinya :

'Ain fi'il iaitu huruf 'ain pada wazan/acuan di atas mestilah ;

- berbaris fathah ketika madhi.

- berbaris kasrah ketika mudhori'.Peranan :

- Juga kebiasaanya menunjukkan kepada muta'addi
- contoh : Zaid telah memukul Umar.

- Kadang-kadang menunjukkan kepada lazim
- contoh : Zaid telah duduk.

Apa itu muta'addi dan lazim ? Sila rujuk artikel lalu.

Bersambung.. Wallahu A'lam.

Siri terdahulu : Pengenalan | Siri 1

0 respon: