Di Sebalik Kisah Kitab Nahu

Diceritakan oleh Maulana Dr. Fathi Abdul Rahman al-Hijazi hafizhohullah, seorang ulama besar Azhar dan salah seorang daripada ulama lughah di Mesir, tentang karangan kitab nahu yang masyhur iaitu kitab التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية dikarang oleh seorang ulama besar dalam bidang lughah satu ketika dahulu, iaitu al-'Allamah Syeikh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahmatullah 'alaihi.Syeikh Muhyiddin rahmatullah 'alaihi merupakan salah seorang daripada pensyarah di Universiti al-Azhar satu ketika dahulu dan merupakan Rais Qisim Lughah Arabiyyah ( Ketua Jabatan Bahasa Arab ) di Universiti al-Azhar. Beliau merupakah salah seorang guru kepada Maulana Dr.Fathi hafizhohullah. Maulana Dr.Fathi hafizhohullah semasa dalam pengajiannya sering kali menyebut nama tokoh yang ternama ini (Syaikhuna Syeikh Muhyiddin). Banyak kitab-kitab lughah yang sempat Dr.Fathi mengaji dengan beliau.


al-'Allamah Syeikh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Rahmatullah 'alaihi

Ceritanya bermula apabila Syeikh Muhyiddin dijemput oleh Raja Farok (Raja Mesir) ke istana baginda untuk menghadiri majlis baginda. Berlakunya di sana perkara yang tidak disenangi oleh Raja Farok, yang telah dilakukan oleh Syeikh Muhyiddin, kerana Syeikh Muhyiddin tidak sangat mengikut protokol istana yang terlalu ketat.

Peristiwa tersebut menyebabkan Syeikh Muhyiddin ditukar oleh Raja Farok ke Ma'had Sanawi al-Azhari ( Sekolah Menengah ) , yang mana beliau sebelum ini menjadi Rais Qisim Lughah Arabiyyah di Universiti al-Azhar. Hasil daripada pertukaran beliau mengajar di Ma'had al-Azhari, mula tercetus idea untuk mengarang kitab التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية untuk pelajar di sekolah Ma'had al-Azhari. Oleh kerana ikhlasnya usaha Syeikh Muhyiddin, kitab beliau digunakan oleh pelbagai lapisan, bukan untuk pelajar Ma'had al-Azhari sahaja bahkan kitab ini diguna pakai seluruh dunia islam.al-'Allamah Dr.Fathi Abdul Rahman al-Hijazi sedang mengajar kitab Syarah Ibnu 'Aqil di Jamie' al-Azhar. Dikatakan di sini jugalah tempat Syeikh Muhyiddin Abdul Hamid pernah mengajar.

رضى الله تعالى عن الشيخ محمد محى الدين عبد الحميد وعلماء الأزهر وغيرهم وأرضاهم ونفعنا الله بعلومهم وبركاتهم وأسرارهم آمين

Sumber : Qurra' Sufi