Penataran DSKP LAM T4 Peringkat Negeri Kedah

19 November 2017, sebagai melunaskan tanggungjawab sebagai JUK bagi mata pelajaran al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah Tingkatan 4, penulis telah dijemput bagi menyampaikan taklimat penataran DSKP LAM kepada guru-guru SABK negeri Kedah. DSKP ini akan mula digunapakai mulai tahun hadapan.

Cebisan memori