Kurikulum Bersepadu Dini: Pelaksanaan dan Cabaran

Meskipun KBD telah mula diperkenalkan pada tahun 2015, namun masih ramai daripada kalangan guru yang masih belum mengetahui berkaitan pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Dini atau KBD di Sekolah-sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK). Penulis telah temui satu prosiding yang membicarakan dengan panjang lebar berkaitan pelaksanaan dan cabaran yang dihadapi kurikulum baru ini.

Silakan membaca artikel tersebut.


Kredit kepada semua penulis artikel ini. Semoga bermanfaat.

0 respon: