Perumpamaan - Bhgn 1

Tasybih atau terjemahannya 'perumpamaan', satu tajuk yang cukup besar dan luas dalam Balaghah. Sama-sama kita teliti sepintas lalu, sekadar mengingatkan yang terlupa dan mengukuhkan yang ingat.

التَّشْبِيه

Definisi :

Mengaitkan '[1]sesuatu' dengan '[2]suatu benda yang lain', yang mempunyai '[3]persamaan', dengan menggunakan '[4]perantara' tertentu.


Contoh mudah ;

"Ali bodoh macam lembu."

[1] sesuatu : Ali
[2] suatu benda yg lain : lembu
[3] persamaan : bodoh
[4] perantara : macam

Maksudnya, kita mengaitkan Ali dengan lembu kerana terdapat persamaan sifat pada kedua-duanya iaitu sifat bodoh, dan di sini kita menggunakan perantara ; macam.

Di dalam ilmu Balaghah, keempat-empat perkara di atas disebut sebagai Arkan Tasybih dengan namanya masing-masing ;

[1] Musyabbah
[2] Musyabbah bih
[3] Wajhu asy-Syibh
[4] Adaat at-Tasybih

Di dalam Bahasa Arab 'perantara' / Adat at-Tasybih yang sering digunakan adalah seperti ;
حرف الكاف / مثل / شبه / كأنما

Contoh-contoh tasybih di dalam Bahasa Arab ;

محمد كالأسد في الشجاعة
Muhammad gagah berani bagaikan singa.

عائشة مثل الورد في الحمرة
Aishah anggun laksana mawar.

Banyak lagi contoh-contoh lain, sila rujuk di sini.

Perbincangan lanjut akan menyusul, insya Allah.
Wallahu a'lam.

1 respon:

Osman bin Abd Ghani berkata...

'perantara' dalam Bahasa Melayu adalah ; seperti, seumpama, umpama, bagai, bagaikan, laksana, seolah-olah, seakan-akan. jika ada lg, sila tambah.. syukran.