Kaada wa akhawatuha

Kaada wa akhawatuha.. Apakah terjemahan sesuai? Kalimah 'hampir' dan yang seerti dengannya. Setuju? Kalau ada cadangan lain, tinggalkan di ruang komen. Sama-sama kita kongsi sekadar yang ada.

كاد وأخواتها

Sesetengah kitab meletakkan 'Kaada wa akhawatuha' di bawah tajuk 'Kaana wa akhawatuha' manakala setengah kitab mengasingkannya dengan menjadikan tajuk 'Kaada wa akhawatuha' satu tajuk yang lain.

Ini disebabkan ada persamaan dan perbezaan di antara 'Kaada wa akhawatuha' dan 'Kaana wa akhawatuha'.

Persamaan

Kedua-duanya mempunya peranan dan hukum i'rab yang sama, iaitu ;
- Merafa'kan isim
- Menasabkan khabar

Disebabkan persamaan inilah yang menyebabkan sesetengah penulis meletakkan tajuk 'Kaada wa akhawatuha' di bawah tajuk 'Kaana wa akhawatuha'.

Perbezaan

Perbezaan hanya terdapat pada 'Kaada wa akhawatuha', iaitu ;
Khabar 'Kaada wa akhawatuha' MESTI merupakan fe'el mudhari'.

Contoh

Kaana wa akhawatuha

كان الناس أمة واحدة
Manusia itu merupakan satu komuniti.


كان : فعل ماض ناقص
الناس : اسم كان مرفوع
أمة : خبر كان منصوب
واحدة : نعت منصوب

Kaada wa akhawatuha

كادت الشمس تغرب
Matahari hampir terbenam.


كادت : فعل ماض ناقص
الشمس : اسم كاد مرفوع
تغرب : فعل مضارع مرفوع وفاعله تقديره هي. والجملة الفعلية في محل نصب خبر كاد

Wallahu A'lam.