Bunyi Haiwan

Salah satu keunikan bahasa Arab dalam menggambarkan makna perkataan ialah tentang bunyi-bunyi binatang yang diungkapkan satu persatu dengan istilah yang khusus bagi setiap bunyi.[ Klik imej untuk lebih jelas ]