I'rab Taqdiri ( Fe'el )

nahu sarfJika sebelum ini, kita membincangkan i'rab secara muqaddarah pada isim, kali ini sama-sama kita meneliti i'rab taqdiri yang berlaku kepada fe'el.

Terdapat 2 keaadan sahaja, iaitu :

1. Fe'el Mudhari' yang berakhir dengan huruf ALIF.

Dii'rab ketika marfu' dengan baris dhommah MUQADDARAH, dan ketika mansub dengan baris fathah MUQADDARAH dengan alasan ta'azzur iaitu tidak mampu menerima baris.Tetapi ketika majzum, i'rabnya adalah dengan menghazaf huruf alif.


2. Fe'el Mudhari' yang berakhir dengan huruf WAU atau YA.

HANYA ketika marfu' dii'rab dengan baris dhommah MUQADDARAH, dengan alasan thiqal iaitu berat untuk dituturkan.


Bagaimanapun, ketika mansub dii'rab seperti biasa dengan baris dhommah ZAHIRAH


Untuk majzum pula, i'rabnya adalah dengan menghazaf huruf WAU atau YA.


Wallahu A'lam.

Panduan :

0 respon: