Jumlah Ismiyyah

nahu sarfJumlah atau dalam bahasa Melayunya adalah ayat, sebagaimana didefinisikan oleh ulama Nahu ; Kalam yang terbentuk daripada dua kalimah atau lebih, dan mempunyai makna yang lengkap.


Ayat di dalam bahasa Arab terbahagi kepada DUA sahaja ; jumlah ismiyyah dan jumlah fi'liyyah.

Artikel ini, akan membicaraka jumlah ismiyyah dahulu.


الجُمْلَة الاسْمِيَّة

 • Secara asasnya, jumlah ismiyyah adalah ayat yang dimulakan dengan kata nama, dan diletakkan di permulaan secara asal.

 • Walau bagaimanapun, sekiranya dimulakan dengan fe'el naaqis, maka ia masih lagi dianggap sebagai jumlah ismiyyah.

 • Sebagai contoh :

  كان زيدٌ قائمًا
  Terjemahan : Adalah Zaid itu berdiri.

  Alasan : Fe'el naqis tidak menunjukkan kepada berlakunya perbuatan tersebut oleh faa'ilnya, cuma ia sekadar menumpang kepada jumlah ismiyyah biasa lalu mengubah hukum i'rabnya tetapi tidak mengubah maknanya.

 • Sekiranya dimulakan oleh isim, tetapi kedudukan isim itu bukanlah kedudukan asal, maka ia TIDAK dikira sebagai jumlah ismiyyah.

 • Contoh :

  كتابًا قرأت
  Terjemahan : Kitab, aku baca.

  Alasan : Kalimah 'kitab' merupakan maf'uulun bihi yang mengikut aturannya adalah selepas fe'el dan faa'il, tetapi di sini telah didahulukan atas faktor balaghi.

  Wallahu a'lam.

  Rujukan : atTatbiq anNahwi oleh Dr. Abduh arRaajihi