Kutaib al-Amthilah al-Tasrifiyyah

nahu sarfKutaib atau kitab kecil (الأمثلة التصريفية) di dalam bidang ilmu sarf ini amat terkenal dalam kalangan penuntut ilmu dan pencinta bahasa Arab khasnya di pondok-pondok turath di Malaysia. Amat mudah untuk dijadikan sebagai rujukan dalam memahami pembentukan kalimah di dalam bahasa Arab. Dikongsikan di sini kutaib tersebut dalam versi pdf.

Untuk muat turun, sila klik link berikut :

al-Amthilah al-Tasrifiyyah.

Semoga bermanfaat.