Panduan Bahasa Arab KSSM Ting 4 dan 5

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Bahasa Arab Tingkatan 4 akan digunapakai mulai tahun hadapan. Di sini penulis kongsikan beberapa bahan yang telah ditatarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum KPM untuk manfaat bersama.


Klik pada subtopik berikut:
  • Mengenali Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

  • Pembelajaran Abad ke-21

  • Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

  • Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Ting. 4

  • Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Ting. 5

  • Standard Prestasi Ting. 4 dan 5

  • Tema Bahasa Arab Ting. 4 dan 5

  • Af3al Ta3biriyah

  • Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Bahasa Arab Ting. 4 dan 5

  • Semoga bermanfaat.