Ahsana dan Ahsani

Bismillahirahmanirrahim..Ruangan kemusykilan kali ini akan menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh sahabat ana redho21 mengenai perbezaan i'rab dua ayat di bawah ;

an-Nisa 86
Petikan 1 ; an-Nisa ayat 86

Photobucket
Petikan 2 ; at-Tin ayat 4

Perhatikan kalimah أحسن. Berada pada kedudukan i'rab yang sama iaitu مجرور kerana berada selepas huruf iaitu الباء dan فى tetapi mempunyai hukum yang berbeza (fathah dan kasrah). Sebenarnya kalimah ahsana tergolong daripada kalimah yang disebut sebagai ممنوع من الصرف di bawah subtopik kalimah الوصف dalam wazan أفعل. Maka, apabila disebutkan ممنوع من الصرف semestinya akan membawa hukum yang sedikit berbeza iaitu (1) berbaris tanpa tanwin (2) مرفوع dengan dhommah, (3) منصوب dengan fathah dan yang membezakannya dengan yang lain adalah (4) مجرور juga dengan fathah. Maka terjawablah persoalan pada Petikan 1.

Tetapi, sekiranya kalimah أحسن dikategorikan sebagai ممنوع من الصرف kenapa pada Petikan 2 hukum i'rabnya مجرور dengan kasrah. Kenapa? Jawapannya kerana terdapat dua keadaan yang akan membebaskan mana-mana kalimah daripada belenggu ممنوع من الصرف iaitu ;

Pertama ; الإضافة sepertimana pada Petikan 2 kalimah أحسن berada pada kedudukan مضاف

Kedua ; ال seperti contoh ;
مررتُ بزيد الأحسنِ

Maka, terjawab sudah persoalan tersebut. Maaf, sekiranya entry kali ini terlalu ringkas, al-muhim padat. Waalahu A'lam.

0 respon: