Bukan 'Lihat' Sahaja!

Satu kalimah banyak maknanya. Mengikut situasi, konteks ayat dan kata hubung sendi yang disertakan bersama. Begitu juga dengan kalimah ini, sama-sama kita lihat, tapi bukan 'lihat' sahaja!

نَظَرَ

Kalimah ini kerapkali kita jumpa. Selalu sangat.
Biasanya terjemahan mudah, 'lihat'.
Ana dah sebut pada tajuk, bukan 'lihat' sahaja.
Ada lagi banyak makna.
Kebanyakan dari kita suka terjemah sebagai 'lihat'.
Kalau diterjemah dengan makna lain, dianggap seolah-olah memandai-mandai.
Letak makna sendiri.
Sebenarnya itulah orang yang pandai!
Pandai dengan ilmu, tapi ingat bukan pandai 'tembak'.

Kita lihat makna lain seperti yang disebutkan di dalam Mu'jam Asasi lil Tullab terbitan ALESCO dan di dalam Mu'jam al-Wajiz terbitan Akademi Bahasa Arab Kaherah.

1. نظر إلى
Sekiranya disertakan kata hubung sendi 'ila', maknanya MEMERHATI.
Contoh ayat ;

Makna : Tidakkah kamu memerhatikan unta bagaimana ia diciptakan.

2. نظر في
Sekiranya disertakan dengan 'fi', maknanya adalah MEMIKIRKAN.
Contoh ayat ;
نظر في القضية
Makna : Dia memikirkan kes itu.

3. نظر لـ
Sekiranya disertakan dengan 'li', maknanya adalah MENGASIHANI.
Contoh ayat ;
نظر لليتيمة
Makna : Dia mengasihani anak yatim itu.

4. نظر بين
Sekiranya disertakan dengan 'baina', maknanya adalah MEMBERI KATA PUTUS.
Contoh ayat ;
نظر بين الناس
Makna : Dia memberi kata putus kepada komunitinya.

5. نظر
Sekiranya didatangkan TANPA kata hubung, barulah maknanya LIHAT.
Contoh ayat ;
نظر البيت
Makna : Dia melihat rumah itu.

PERHATIAN : Apa yang didatangkan di sini bukanlah kaedah secara tepat, sebab bahasa adalah terlalu subjektif. Apa yang tertulis adalah makna secara kolektif berdasarkan kebiasaan.

0 respon: