Matan al-Bina : Siri 7

Imtihan kian hampir. Semakin getir. Insya Allah, kita teruskan Siri Memahami Matan al-Bina dengan Bab 7.Dan 12 Bab merupakan Tambahan Kepada 3 Huruf, ia terbahagi kepada 3 ;
Bahagian Pertama, 3 huruf dengan tambahan 1 huruf ( 3 + 1) dan mempunyai 3 Bab ;


Bab Pertama
( No. 7, rujuk Jadual )

أفعل يفعل إفعالا
Ini adalah wazan iaitu Acuan.


Mauzun yang ditunjukkan adalah sebagai hasil/contoh. Antaranya ;

- أكرم : memuliakan
- أصبح : berpagi-pagian
- أسمع : memperdengarkan
- أملأ : mengisi/memenuhkan

Kalimah-kalimah di atas barisnya adalah sama dengan wazannya ketika madhi, mudhori' dan masdar (kata terbitan) kerana bagaimana acuan begitulah hasilnya.

Ciri-cirinya :

- Madhinya mempunyai EMPAT huruf.

- Berlaku penambahan huruf ALIF di awalnya.


Peranan :

- Kebiasaanya menunjukkan kepada muta'addi.
- contoh : Zaid memuliakan Umar.

- Kadang-kadang menunjukkan kepada lazim.
- contoh : Zaid berpagi-pagian (berada pada waktu pagi).

Apa itu lazim ? Sila rujuk artikel lalu.

Bersambung.. Wallahu A'lam.

Siri terdahulu : Pengenalan | Siri 1 | Siri 2 | Siri 3 | Siri 4 | Siri 5 | Siri 6

0 respon: