Tiada jijik dan lucah

Allah s.w.t mengajar juga menyuruh kita beradab dalam semua keadaan. Beradab dalam berbahasa dapat kita saksikan di dalam al-Quran, bagaimana ia didatangkan dalam bentuk bahasa yang paling sopan.

Di sini didatangkan beberapa contoh petikan ayat suci al-Quran, kita lihat bagaimana maksud yang jijik dan lucah disampaikan dalam bentuk yang amat sopan sekali. Subhanallah..

1. Ayat yang merujuk kepada makna membuang air kecil atau besar


"..atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air.."
al-Maidah : 6

Terjemahan asal kalimah tersebut adalah : tempat rendah yang terlindung

2. Ayat yang merujuk kepada makna jimak

i.

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu.." al-Baqarah : 187

Terjemahan asal kalimah tersebut adalah : perkataan yang kotor

ii.

"..mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." al-Baqarah : 187


iii.

"Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.." al-Baqarah : 187

Terjemahan asal kalimah tersebut adalah : bergaul

iv.

"Isteri-isterimu adalah tanah tempat kamu bercucuk tanam, maka datangilah tanah tempat bercucuk-tanammu itu sebagaimana yang kamu kehendaki." al-Baqarah : 223


v.

"Maka isteri-isteri yang telah kamu setubuhi di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya, sebagai suatu kewajipan.." an-Nisa : 24

Terjemahan asal kalimah tersebut adalah : menikmati

Oleh itu, sama-samalah menjaga tutur kata, meskipun lucah dalam berbahasa bukan suatu kesalahan, namun ia menggambarkan hati dan peribadi kita..

Wallahu a'lam.

0 respon: