FTL Sijillu al-Qusasat (Buku Skrap) dalam PdPc Bahasa Arab

Di antara seni penyampaian bahasa atau Funun Taqdim al-Lughah (FTL) adalah penyediaan Sijillu al-Qusasat atau Buku Skrap. Penyediaan buku skrap ini boleh dilakukan secara berkumpulan atau individu. Di sini penulis kongsikan, penyediaan Sijillu al-Qusasat bagi mata pelajaran al-Lughah al-Arabiyah al-Muasirah Tingkatan 3. Tajuk yang dipilih adalah al-A'yad fi Maliziya (Perayaan-perayaan di Malaysia). Tugasan ini dilakukan secara berkumpulan (5 atau 6 orang).

Berikut merupakan RPH bagi sesi PdP berkenaan :

Untuk imej yang lebih jelas, klik sini

Di antara BBB yang diperlukan adalah :
  • Sugar paper
  • Kertas warna
  • Pen marker
  • Crayon
  • Gunting
  • Gam
  • Penebuk lubang
  • Tali

  • Langkah 1 (Set Induksi)
    Guru menunjukkan beberapa gambar berkaitan perayaan di Malysia dan bersoal-jawab dengan pelajar.

    Langkah 2 (Arahan)
    2.1 Guru memberikan arahan dan panduan bagaimana untuk menyediakan buku skrap yang diingini.
    2.2 Pelajar dibahagikan kepada 4 berkumpulan berdasarkan tajuk Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Krismas.
    2.3 Setiap kumpulan diberikan 5 set perkataan (1 set = 1 feel + 1 isim) untuk dijadikan 5 ayat lengkap serta diminta untuk menyediakan/melukis gambar yang berkaitan dengan ayat.

    Langkah 3 (Penyediaan tugasan)
    Pelajar diberikan masa untuk menyiapkan buku skrap dan guru membimbing bagaimana membina ayat yang betul.

    Langkah 4 (Pembentangan)
    Setelah siap buku skrap, setiap kumpulan diminta untuk membentangkan buku skrap masing dan memperkenalkan kosa kata baharu kepada rakan-rakan yang lain.

    Cadangan halaman buku skrap :
    (1 helai sugar paper dibahagi empat dan setiap kumpulan diberikan 2 helai, jumlah 8 helai)
  • m/s 1 - kulit (tajuk tugasan)
  • m/s 2 - senarai nama ahli kumpulan
  • m/s 3-7 - 1 ayat setiap m/s berdasarkan set perkataan yang diberikan.
  • m/s 8 - 5 ayat yang telah dibina, digabungkan menjadi perenggan pendek.

  • Contoh PdP yang penulis sempat rakamkan :

    Sebarang komentar dan penambahbaikan amatlah dialu-alukan. Semoga bermanfaat.