Istilah berkaitan PdPc Bahasa Arab

Kadang-kadang terdapat beberapa istilah baharu dalam bidang pendidikan yang sukar untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di sini penulis kongsikan sebahagian istilah berkaitan PdPc, penulisan RPH dan strategi yang digunakan secara meluas di dalam bahasa Arab.

Berikut beberapa istilah mengikut kategori masing-masing:


Klik di sini untuk memuat turun istilah-istilah berkenaan.

Contoh-contoh penggunaan peta i-think Bahasa Arab, sila klik di sini.
(Kredit kepada Bahagian Pendidikan Islam KPM)

Semoga bermanfaat.